Parkeren in Kinderdijk

Van 15 maart tot 15 november is het in Kinderdijk alleen toegestaan om te parkeren met een parkeervergunning.
Parkeren voor campers is het gehele jaar verboden.
In het weekend en op feestdagen is parkeren op het terrein van Royal IHC toegestaan en gratis.
Adres: Smitweg 6; 2961 AW Kinderdijk

Park & Ride
Matrixborden in Alblasserdam wijzen je de weg naar het parkeerterrein. Vanaf daar rijden dagelijks (tussen 9.00 en 18.00 uur) shuttlebusjes van en naar de entree van het molengebied. Snel en makkelijk.
Adres: Marineweg 3, Alblasserdam

Het tijdelijk parkeren van uw camper kan op de parkeerplaats in Nieuw-Lekkerland.
Adres: Lekdijk 432A, 2957 VC, Nieuw-Lekkerland.

————————————————————————————————————————

English

From March 15 to November 15, parking in Kinderdijk is only permitted with a parking permit.
Parking for campers is prohibited all year round.
On weekends and public holidays, parking on the Royal IHC site is permitted and free.
Address: Smitweg 6; 2961 AW Kinderdijk

Park & ​​Ride
Matrix signs in Alblasserdam show you the way to the parking lot. From there, shuttle buses run daily (between 9 a.m. and 6 p.m.) to and from the entrance to the mill area. Fast and easy.
Address: Marineweg 3, Alblasserdam

You can temporarily park your camper in the parking lot in Nieuw-Lekkerland.
Address: Lekdijk 432A, 2957 VC, Nieuw-Lekkerland.

————————————————————————————————————————————

French

Du 15 mars au 15 novembre, le stationnement à Kinderdijk n’est autorisé qu’avec un permis de stationnement.
Le stationnement des camping-cars est interdit toute l’année.
Le week-end et les jours fériés, le stationnement sur le site du Royal IHC est autorisé et gratuit.
Adresse: Smitweg 6; 2961 AW Kinderdijk

Parc-o-bus
Des panneaux matriciels à Alblasserdam vous indiquent le chemin vers le parking. De là, des navettes circulent quotidiennement (entre 9h et 18h) vers et depuis l’entrée du quartier du moulin. Rapide et facile.
Adresse : Marineweg 3, Alblasserdam

Vous pouvez garer temporairement votre camping-car sur le parking de Nieuw-Lekkerland.
Adresse : Lekdijk 432A, 2957 VC, Nieuw-Lekkerland.

——————————————————————————————————————————-

German

Vom 15. März bis 15. November ist das Parken in Kinderdijk nur mit einer Parkerlaubnis gestattet.
Das Parken für Wohnmobile ist ganzjährig verboten.
An Wochenenden und Feiertagen ist das Parken auf dem Royal IHC-Gelände gestattet und kostenlos.
Adresse: Smitweg 6; 2961 AW Kinderdijk

Park & ​​​​Ride
Matrixschilder in Alblasserdam weisen Ihnen den Weg zum Parkplatz. Von dort verkehren täglich (zwischen 9 und 18 Uhr) Shuttlebusse zum und vom Eingang zum Mühlengelände. Schnell und einfach.
Adresse: Marineweg 3, Alblasserdam

Sie können Ihr Wohnmobil vorübergehend auf dem Parkplatz in Nieuw-Lekkerland abstellen.
Adresse: Lekdijk 432A, 2957 VC, Nieuw-Lekkerland.